Tırnak yeme

0

Tırnak yeme; her yaşta ve her iki cinste de görülebilen, zaman içinde de alışkanlığa dönüşebilen bir davranış bozukluğudur. 3-4 yaşlarından itibaren başlayabilir ve her yaşta görülebilir. Çeşitli tıbbi hastalıklar sonucu ortaya çıkabildiği gibi çevresel kaynaklardan öğrenme sonucu çocukta tırnak yeme gelişebilir. Tırnak yemenin en sık nedeni yüksek kaygı düzeyidir. İç gerginliğini azaltamayan çocuklar tırnak yeme davranışına sıkça başvurur, yani tırnak yeme davranışı ile bir anlamda stresini azaltır. Tırnak yemenin yoğunlaşması çocuğu birçok riskle karşı karşıya bırakır. Aşırı olduğunda çocuğun parmaklarını kullanarak yaptığı yazı yazma gibi eylemlerini zorlaştırabilir. Sürekli olarak elinin ağzında olması ağız bölgesi ile dış ortam arasında mikrop taşınmasını arttırır, ağız içi ve çevresinde enfeksiyonlara neden olabilir. Tırnak kenarlarının sürekli kemirilmesi tırnak kenarındaki cilt yapısını bozabilir, yaralara ve kanamalara yol açabilir. Tırnak yeme tedavisinde çeşitli yöntemler vardır. En sık başvurulan yöntemler davranışçı terapilerdir. En uygun yaklaşım ise klinik değerlendirme sonrası tedavinin her hasta için ayrı planlanması, altta yatan klinik tabloya bağlı olarak davranış değiştirme yöntemleri, stresle başa çıkma eğitimi, gevşeme egzersizleri, gereğinde de ilaç tedavileri olmalıdır.