Tik Bozuklukları

0

Tik bozuklukları genellikle çocukluk çağı başlangıçlı olan nöropsikiyatrik rahatsızlıklardır. Vokal ve/veya motor tikler gelip geçici olabilmekle birlikte kronikleşenilmekte ve çocuğun birçok alanda işlevselliğini bozabilmesi nedeniyle tedavi gerektirmektedir. Başlangıçta küçük kas grupları etkilenmekle birlikte (göz kırpma, burun çekme vb.) ilerleyen dönemde değişim gösterebilir. Çoklu vokal ve motor tiklerin değişkenlik göstererek bir yıldan uzun süreli devam etmesi Tourette Bozukluğu olarak adlandırılır. Erkeklerde kızlara oranla yaklaşık 3 kat daha sık görülür. Bozukluğun ortaya çıkışında hem genetik hem de nörokimyasal ve nöroanatomik faktörler yol oynamakla birlikte bazı enfeksiyonlar sonrasında gelişen otoimmun süreçlerin de tik oluşumunu tetiklediği gözlenmektedir. Bozukluğun şiddeti, süresi ve işlevsellikte oluşturduğu bozulmaya göre tedavi planlanır. Tikler günümüzde ilaç tedavisine iyi yanıt vermektedir. Ayrıca oluşturduğu sosyal güçlüklere yönelik psikoterapi önerilir.