Çocuğunuz kreşe hazır mı?

0

Gelişimsel özelliklerine göre bir yaşında dahi kreşe hazır çocuklar olabilir, ancak çocuklardaki genel gelişim özellikleri dikkate alındığında 2 yaşını tamamlamadan önce kreş bakımı önerilmemektedir. İki yaşın beklenemediği durumlarda çocuk başına düşen bakım veren sayısının yüksek olduğu, fiziksel koşulları bu yaş grubu çocukların aktivitelerine uygun olarak düzenlenmiş kurumlar tercih edilmelidir. Çocuğun okul öncesi bakım ve eğitim veren kuruluşlara başlama sırasında göstereceği tepki pek çok faktörden etkilenir. Bu faktörler arasında çocuğun doğumdan itibaren gösterdiği genel gelişim özellikleri ve mizacı, birincil bakım veren ile ilgili yaşadığı önceki ayrılık deneyimleri, anne ile bağlanma şekli, çocuğun kreşe hazırlık süreci, anne-babanın eğitim düzeyi ve çalışma durumu sayılabilir. Kısaca çocuğun kreşe başlamaya vereceği tepkiyi, evden ve anneden ayrılığa ne kadar hazır olduğu belirlemektedir. Bununla beraber bakım veren kurumla ilgili etkenler de karşımıza çıkmaktadır. Kreşin fiziksel donanımı, kreşte bakım veren-öğretmen ve yardımcı personelin nicelik ve nitelik olarak yeterliliği çocuğun kreşe başlamaya tepkisini, kreşe gitmeye istekliliğini belirleyen faktörlerdendir. Kaliteli bakım ve eğitim için evde ya da kreşte bir erişkinin en fazla üç tane iki yaş altı çocuk bakabileceği belirtilmektedir. Çocuklar özellikle 3 yaş civarında diğer çocuklarla daha çok ilgilenmektedir. Başarılı bir sosyalleşme için çocuk kendisinin ve karşısındakinin duygularını anlama, bunları uygun bir şekilde ifade etme gibi pek çok gelişimsel beceriye ihtiyaç duymaktadır. Sosyal beceri eksikliği olan çocuklarda duygusal ve davranışsal sorunlar daha fazla görülmektedir. Zamanında kazanılmayan sosyal becerilerin yaşamın ilerleyen dönemlerinde edinilmesi zorlaşmaktadır.