Uzm. Dr. Dilay Karaarslan Öğrenecek

1984 yılında Çorum’da doğmuş ve ilk-ortaöğretim ve lise eğitimini Çorum’da tamamlamış olup 2002 yılında Çorum Fen Lisesinden mezun olmuştur.

2009 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

2009-2014 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra Uşak Devlet Hastanesi’nde mecburi hizmet görevine başlamıştır. Hasta takip ve tedavisinin yanı sıra 2014 yılında Uşak ilinde öğretmen ve ebeveynlere yönelik seminerler gerçekleştirmiştir.

Uzmanlık eğitimi ile eş zamanlı olarak Tavistock Modeli Bebek Gözlemi ve Çocuk Psikoterapisi Eğitimlerinin teorik kısmını tamamlamış, grup süpervizyonlarına katılmıştır.

Psikoterapi alanındaki uygulamalarına ağırlık vermek, çocuk ve gençlere daha kaliteli zaman ayırabilmek için kamudaki görevinden ayrılmıştır.

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

TIPTA UZMANLIK TEZİ

Bipolar Bozukluk Tanılı Ergenlerde Aile Odaklı Psikososyal Sağaltım Uygulamaları; Aile Odaklı Terapinin Erken Dönemde Hastalık Belirtileri ve İşlevsellik Üzerine Etkisi (2014)

Tez Danışmanı: Doç.Dr. F.Neslihan Emiroğlu

 

AKADEMİK YAYINLAR

Karaarslan Öğrenecek D. Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaçlarla İlişkili Endokrinolojik Yan Etkiler. Türkiye Klinikleri J Child Psychiatry-Special Topics 2017;3(1):64-70

Yalın Sapmaz Ş, Özek Erkuran H, Karaarslan D, Öztürk M, Yörük Ülker G, Serim Demirören B, Köroğlu E, Aydemir Ö. DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği Türkçe Formunun Güvenilirliği ve Geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş ebeveyn formları) Arch Neuropsychiatry DOI: 10.5152/npa.2017.15935

Akinci G, Oztura I, Hiz S, Akdogan O, Karaarslan D, Ozek H, Akay A. Sleep Structure in Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J Child Neurol. 2015; 30(11):1520-5. 

Varol Taş F, Özbek A, Evcen Janbakhishov C, Karaarslan D. Bir Üniversite Kliniği Deneyimi: Erken Çocukluk Döneminde Psikotrop İlaç Kullanımı. Turk J Child Adolescent Ment Health. 2015; 22(1): 17-27

E.Bayram, Y.Topçu, D.Karaarslan, G.Akıncı, U.Yiş, A.Akay, S.Hız, Evaluation of Awake Electroencephalography Findings in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Before Psychostimulant Treatment, Paediatria Croatica 2013; 57:57-60.

 

KİTAP İÇİNDE BÖLÜM YAZARLIĞI

Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluklarının Tedavisi/ Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları:8 ,Karaarslan D,İnal Emiroğlu FN; Çocuk ve Ergen Bipolar Bozukluğunda Psikososyal Tedaviler, sayfa 257-268 /2014 Kitap içi bölüm

Çocuk ve Ergende Duygudurum Bozukluklarında Psikoeğitimsel Terapi, Çocuk Ergen ve Ebeveyn Kılavuzları/ Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Yayınları, İnal Emiroğlu FN, Karaarslan D / 2016 editörlük

KATILDIĞI/GÖREV ALDIĞI MESLEKİ/BİLİMSEL ETKİNLİKLER:

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: 13-16 Nisan 2016 İzmir/ çalışma grubunda konuşmacı olarak

25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi:1-4 Nisan 2015 İstanbul

7. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 3. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu 15-19 Nisan 2015 Antalya

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: 9-12 Nisan 2014 Konya/ sözel bildiri

 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu: 30 Ekim-03 Kasım 2013 

23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: 15-18 Mayıs 2013 Edirne

22.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: 24-27 Nisan 2012 Bolu

5th Biennial Conference of the International Society for Bipolar Disorder : 14-17 Mart 2012 İstanbul

21. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi 25-28 Nisan 2011 Antalya

24. Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Sempozyumu: 28 Şubat/ 1-2 Mart 2011 Ankara

DEHB Kış Okulu 19 Şubat 2011

14. Ergen Günleri: 10-12 Aralık 2009 Ankara

SUNUMLAR:

26.Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresinde Duygudurum bozuklukların da psikoeğitimsel terapiler çalışma grubunda konuşmacı

24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi: 9-12 Nisan 2014 Konya/ sözel bildiri: Bipolar Bozukluk Tanılı Ergenlerde Aile Odakli Psikososyal Sağaltim Uygulamalari; Aile Odakli Terapinin Erken Dönemde Hastalık Belirtileri ve İşlevsellik Üzerine Etkisi

 5. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu: 30 Ekim-03 Kasım 2013 Antalya /poster bildiri: Family treatment for child and adolescents with bipolar disorder: Two case samples.

KURSLAR:

Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi- Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu örneğinde ‘‘Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri’’, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği/ 18 Aralık 2011

Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi (1) , Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği/ 26-27 Mart 2011

Duygusal Ulaşılabilirlik Kısa Klinik Formu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Bebek Ruh Sağlığı Birimi ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği / 26-27 Şubat 2011

EMDR 1. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü / 22-25 Eylül 2016