Uygulamalar

Genel Psikiyatrik Değerlendirme ve Danışmanlık

Bireysel Psikoterapi-Tedavi

Psikometrik Testler 

Gelişim ve Zeka Testleri

EMDR Uygulamaları

Oyun Terapisi

Aile Terapisi

Dikkat Testleri

Otizm Değerlendirme Ölçeği

Öğrenme Bozukluğu Belirti Tarama Testi

Cümle Tamamlama Testi

Tanı Ölçekleri (Depresyon, Kaygı, Dikkat Eksikliği vb..)

Otizm Tanı Görüşmesi (ADI-R)