Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

1996 yılında TBMM tarafınca kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin temel ilkesinde yer aldığı üzere ‘18 yaşına kadar her birey çocuktur’ ve yazının devamında bebek, çocuk, ergen ayırımı yapmaksızın tüm yaş grupları çocuk olarak yer almaktadır. ‘Sağlık’ her çocuğun temel hakkıdır. Sağlık biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan tam bir iyilik halini tanımlar. Bu nedenle bu üç alandan birinde oluşan sorun hem bütünü hem de bu bütünün diğer bileşenlerini etkiler. Bakım, barınma, eğitim gibi sağlık da temel olarak çocuğun ebeveynlerinin sorumluluğu altındadır. Sağlıklı bir birey yetiştirmenin en büyük gerekliliği ebeveynlerin de bu süreci yönetebilecek biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan yeterli bir sağlığa sahip olmalarıdır. Ancak ne kadar sağlıklı ebeveynler olunursa olunsun, çocukların ruhsal gelişiminde her dönemin kendine ait özellikleri, ulaşılması gereken hedefleri, güçlükleri ve yaşam kalitesini bozan hastalıkları vardır. Birçok yakınma belli bir yaş döneminin özelliği olabilirken, aynı yakınma diğer yaşlarda hastalık belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Çocukların normal gelişim özelliklerini bilmek, belli davranışlar karşısında uygun tutumları sergileyebilmek önemlidir, çünkü ilerleyen yaşlara sarkan birçok sorunlu davranışın geçmişte iyi yönetilememiş döneme özgü davranışlar olduğunu görmekteyiz. Bu davranışlar şekil değiştirerek ve diğer alanlara sıçrayarak çocuğun sağlıklı bir birey olma yolunda önüne çıkan engeller haline gelmesine sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu alanda çalışan uzmanların hastalıkların tanı ve tedavisinde olduğu kadar, ebeveyn eğitimi ve danışmanlığında da önemli bir rolü mevcuttur. Kliniğimizde öfke patlamaları, inatlaşma, kardeş doğumu ve kardeş kıskançlığı, anne-baba-çocuk ilişki sorunları, yeme sorunları, tuvalet eğitiminde zorluklar, uyku sorunları, okul reddi gibi yakınmalar ile başvuran ailelerle çocukların ruhsal gelişimini desteklemeye yönelik anne baba tutumları çalışılmaktadır. Ayrıca boşanma, ebeveyn kaybı, okula başlama gibi durumlarda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ebeveyn eğitimlerinin mümkün olduğunca toplum temeline dayandırılması sağlıklı nesillerin yetişmesi için öncü niteliktedir; bu nedenle klinik hizmetleri dışında, seminer ya da uzmanla buluşma etkinlikleri ile daha fazla ebeveyne ulaşım hedeflenmektedir. Bunun dışında kliniğimizde gelişimsel gecikme, davranış bozuklukları, karşıt olma karşıt gelme, dikkat eksikliği, hiperaktivite, ders başarısızlığı ve öğrenme güçlüğü, otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklar, konuşma bozuklukları, idrar ve gaita kaçırma, kaygı ve korkular, takıntılar, tikler, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, çocukluk çağı depresyonu ve intihar girişimi, kendine zarar verme davranışlarının ayrıntılı değerlendirme ve tedavi hizmetleri ile hasta ve ailelerine yardımcı olunması amaçlanmaktadır. Sağlıklı nesiller dileklerimle.. Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilay KARAARSLAN ÖĞRENECEK